BÁC SĨ TRẦN ANH DŨNG

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:  Trần Anh Dũng

-Ngày sinh:  3/6/1968

-Nơi sinh:    

-Học vị:      BSCKII 

-Học hàm:   

-Chức vụ:    Trưởng khoa

-Điện thoại CQ:     0511.717.243

-Di động:      0913496055        

-Email:  dungbvdn@gmail.com         dungta@dch.com.vn

2. Quá trình đào tạo

+ Bằng Đại học y khoa, Đại học Y Huế, 1995

+ Chứng chỉ đào tạo chuyên khoa sơ bộ Ngoại, 1996

+ Chứng chỉ tạo hình, 1997

+ Chứng chỉ phục hồi chức năng 1998

+ Bằng chuyên khoa cấp I Ngoại, 1997-1999

+ Bằng chuyên khoa cấp II Ngoại Tiết niệu, 2005- 2007

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

      +Bác sỹ điều trị khoa ngoại tổng quát, Bệnh viện Đà Nẵng, 2000- 2001

+ Bác sỹ điều trị khoa ngoại Tiêt niệu – Lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng, từ tháng 12/2012

+ Bác sỹ điều trị, khoa Tiết niệu- Sinh dục nam – Mô mềm, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

4.Lĩnh vực quan tâm   

+ Ung Thư Tiết niệu – Sinh Dục Nam & Mô mềm

5. Hoạt động khoa học

+ Nghiên cứu cắt bang quang tạo hình bàng quang bàng ruột

+ Nghiên Cứu ung thư di căn xương

6. Lĩnh vực phụ trách  

Trưởng khoa Tiết niệu – Sinh Dục Nam & Mô mềm