BÁC SĨ PHAN ĐÌNH LINH -CSGN & ĐTTC

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:  Phan Đình Linh

-Ngày sinh:  25/09/1986

-Nơi sinh:    Nghi Lộc, Nghệ An

-Học vị:      Đại Học

-Học hàm:   

-Chức vụ:    Bác sĩ điều trị

-Điện thoại CQ:     

-Di động:     0979468541

-Email:  linhphongdinh70@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

+ Chuyên khoa định hướng Hồi sức Cấp cứu

+ Chăm sóc giãm nhẹ – Hồi sức cấp cứu

4. Hoạt động khoa học

5. Lĩnh vực phụ trách