BÁC SĨ PHẠM TẤN VƯƠNG – KHOA UNG BƯỚU TỔNG HỢP

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:  Phạm Tấn Vương

-Ngày sinh:  25/04/1985

-Nơi sinh: Xã Đức Thạch, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi   

-Học vị:     Thạc sĩ 

-Học hàm:   

-Chức vụ:    Bác sĩ

-Điện thoại CQ:     

-Di động:     0909409133

-Email:  ptvuong250485@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

3.Kinh nghiệm chuyên môn

+Thạc sĩ nội khoa

+Chăm sóc giãm nhẹ 

4. Hoạt động khoa học

5. Lĩnh vực phụ trách