BÁC SĨ PHẠM NGỌC ĐỀ – KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1.Thông tin cơ bản

          Họ và tên:   PHẠM NGỌC ĐỀ

          Ngày sinh:  7-6-1986

          Nơi sinh :   Phụng – Ninh Hòa – Khánh Hòa

          Học vị     :   CK I Chẩn đoán hình ảnh

          Chức vụ :    Phó Khoa Chẩn đoán hình ảnh

          Điện thoại cơ quan:

          Số di động: 01674713928

          Email        : dr.ngocde@gmail.com

2.Quá trình đào tạo:

– 2004-2010: học Đại học Y- Dược Huế

– 2010-2011: học XQ- CT tại Bệnh viện Chợ Rẫy

– 2011 – 2013: học CK I Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch

3. Kinh nghiệm chuyên môn: Xquang, Siêu âm, CT, MRI, Can thiệp

4. Lĩnh vực quan tâm:

     – Chẩn đoán hình ảnh

     – Tim mạch

     – Sản phụ khoa

5. Hoạt động khoa học:

6. Lĩnh vực phụ trách: Khu siêu âm /Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng