Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:   Nguyễn Văn Thanh

-Ngày sinh:  06-09-1970

-Nơi sinh:     Thanh Khê- Đà Nẵng

-Học vị:        Chuyên khoa sau đại học

-Học hàm:   

-Chức vụ:     Trưởng khoa

-Điện thoại CQ:    

-Di động:           0905768287   

-Email:  nvthanh19702007@yahoo.com

2. Quá trình đào tạo

+ Năm 2000: đào tạo tại bệnh viên K Hà Nộ

+ Năm 2003: Tu nghiệp tại trường Đại học Texas- Hoa Kỳ

+ Tham gia đào tạo thường xuyên tại bệnh viện Bạch Mai- Hà Nội

+ Đào tạo chuyên khoa định hướng chuyên ngành ung thư tại đại học Y Hà Nội và tham gia nhiều khóa đào tạo ngắn hạn khác…

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

     + Có trên 20 năm kinh nghiệm chuyên ngành Giải phẫu bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Ung bước Đà Nẵng