BÁC SĨ NGUYỄN VĂN LIÊN

bs lien

 

1. Thông tin cơ bản

 

-Họ và tên: NGUYỄN VĂN LIÊN

 

-Ngày sinh: 20- 10- 1970

 

-Nơi sinh: Đại Lộc- Quảng Nam

 

-Học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1      

 

-Học hàm:   

 

-Chức vụ: Trưởng khoa 

 

-Điện thoại CQ: 02363717283  

 

-Di động: 0905112346            

 

-Email: liendr70@gmail.com

 

2. Quá trình đào tạo

 

+ Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, hệ chính quy, Trường Đại học Y Huế

 

+ Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa 1, hệ chính quy, chuyên ngành ngoại khoa, Trường Đại học Y Dược Huế

 

+ Chứng chỉ phẫu thuật ung thư đầu cổ, Bệnh viện Ung Bướu TP HCM

 

+ Chứng chỉ định hướng chuyên khoa ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội

 

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

 

+ 1998 – 03/2012  Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Toàn Đà nẵng – Bác sĩ ngoại khoa

 

+ 04/2012 – 1/9/2015: Bệnh viện Ung Thư Đà Nẵng – Bác sĩ ngoại khoa Ung bướu, Phó trưởng khoa Thần kinh, Đầu cổ, Lồng ngực

 

+ 1/9/15- 31/12/2016: Bệnh viện Ung bướu  Đà Nẵng – Bác sĩ ngoại khoa Ung bướu, Phó trưởng khoa ngoại 2

 

 + 1/1/2017-nay: Bệnh viện Ung bướu  Đà Nẵng – Bác sĩ ngoại khoa Ung bướu, Trưởng khoa ngoại 2

 

4.Lĩnh vực quan tâm   

 

+ Ung bướu

 

+ Ngoại khoa đầu – cổ

 

5. Hoạt động khoa học

 

+ Đề tài nghiên cứu cơ sở

 

6. Lĩnh vực phụ trách  

 

+ Trưởng khoa ngoại 2, Bệnh viện Ung bướu  Đà Nẵng

 

+ Trưởng tiểu ban hội đồng u đầu cổ.