BÁC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÍNH – KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

 1. 1. Thông tin cơ bản

            Họ và tên: Nguyễn Văn Đính

            Ngày sinh: 18/09/1970

            Nơi sinh: Đà Nẵng.

            Học vị: CKII, Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh.

            Chức vụ: Trưởng Khoa Chẩn đoán Hình ảnh; BV Ung bướu Đà Nẵng.

            Điện thoại cơ quan:

            Số di động: 0905153113

            Email: dinh328@gmail.com

  2. Quá trình đào tạo:

  – Từ năm 1989 đến năm 1995: Đại học Y Huế-Bác sĩ đa khoa

  – Từ năm 1998 đến năm 2001: Đại học Y Hà Nội-Thạc sĩ Chẩn đoán Hình ảnh

  – Từ năm 2011đến năm 2013: Đại học Y Huế-Bác sĩ CKII Chẩn đoán Hình ảnh

  3. Kinh nghiệm chuyên môn:

              – Có kinh nghiệm về X quang qui ước, cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ;

              – Có kinh nghiệm thực hiện thủ thuật FNA dưới hướng dẫn siêu âm, sinh thiết lõi (dưới hướng dẫn siêu âm và cắt lớp vi tính).

              – Có kinh nghiệm về cộng hưởng từ khuếch tán và cộng hưởng từ khuếch tán sức căng (DTI)

  5. Lĩnh vực quan tâm:

       – Cộng hưởng từ chức năng

  6. Hoạt động khoa học:

  2004:Nghiên cứu giá trị của Chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán U vùng đầu tụy”, Tạp chí nghiên cứu Y học- ĐH Y Hà Nội.

              – 2006:Nghiên cứu giá trị của Cộng hưởng từ trong chẩn đoán chấn thương cột sống cổ tại Bệnh viện Đà Nẵng”, Báo cáo viên Hội nghị Điện Quang-YHHN toàn quốc tại Đà Nẵng.

  3/2010: “Tương quan giữa hình ảnh Cộng hưởng từ chấn thương cột sống cổ với các tổn thương ghi nhận trên phẫu thuật tại Bệnh viện Đà Nẵng”, Báo cáo viên tại hội nghị khoa học Bệnh viện Đà Nẵng lần thứ 6.

  7/2013:Niệu đồ tĩnh mạch với cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ”, Báo cáo viên hội nghị Kỹ thuật hình ảnh Y học Đà Nẵng.

  10/2013:Giá trị FA của cộng hưởng từ khuếch tán dẫn truyền nghịch hướng trong chẩn đoán phân độ mô học U thần kinh đệm”, Tạp chí Y Dược học- ĐH Y Dược Huế.

  – 8/ 2018 “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và khảo sát giá trị của MRI 3.0T trong chẩn đoán hạch cổ ác tính tại bệnh viện ung bướu Đà Nẵng”, Thành viên đề tài nghiên cứu.

 2. 7. Lĩnh vực phụ trách:
 3. – Đảng ủy viên-Đảng bộ bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng;
 4. – Ủy viên-Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng;
 5. – Trưởng Khoa Chẩn đoán Hình ảnh