BÁC SĨ NGUYỄN THỊ VŨ LINH – KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:   NGUYỄN THỊ VŨ LINH

-Ngày sinh:  24/03/1987

-Nơi sinh:  Quảng Lộc – Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình 

-Học vị:   Thạc sỹ    

-Học hàm:   

-Chức vụ:    

-Điện thoại CQ:    

-Di động: 01224409185             

-Email:  nguyenvlinh1987@gmail.com

 

2. Quá trình đào tạo

+2005-2011: Học Bác sỹ đa khoa tại trường ĐH Y Dược Huế

+2011-2013: Học Thạc sỹ tại trường ĐH Y Dược Huế

 

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

      + Bác sỹ tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

4. Lĩnh vực phụ trách  

      +Bác sỹ tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh BV Ung bướu Đà Nẵng.