Bác sĩ Nguyễn Thị Trang

1. Thông tin cơ bản

          Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRANG     

          Ngày sinh:27/05/1992

          Nơi sinh: Xã Nghĩa Hòa,Thị Xã Thái Hòa,Tỉnh Nghệ An

          Học vị:

          Chức vụ: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

          Điện thoại cơ quan:

          Số di động: 0702755234

          Email: nguyentrangyc@gmail.com

2. Quá trình đào tạo:

– Bác sĩ đa khoa (2010-2016) – Đại Học Y-Dược Huế

– Chứng chỉ : Siêu âm tổng quát- Bệnh viện Đà Nẵng (Tháng 9/2016- 12/2016)

– Định hướng Chẩn đoán hình ảnh Đại Học Y- Dược thành phố Hồ Chí Minh ( 20/12/2017-30/10/2018)

3. Kinh nghiệm chuyên môn:

– Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm):7/2016-12/2017 (18 tháng)

4. Lĩnh vực quan tâm:

5. Hoạt động khoa học:

6. Lĩnh vực phụ trách: