BÁC SĨ NGUYỄN THỊ MINH CHÍ

1. Thông tin cơ bản
-Họ và tên:   Nguyễn Thị Minh Chí
-Ngày sinh:  1979
-Nơi sinh:     Quảng Ngãi
-Học vị:        BS CKI ung thư
-Chức vụ:     Bác sỹ
-Điện thoại CQ:     0236.3717252           
2. Quá trình đào tạo
+ Tốt nghiệp ĐH Y khoa Huế năm 2004
+ Chuyên khoa định hướng hóa xạ trị năm 2010 tại BV Chợ Rẫy TP HCM
+ Tốt nghiệp chuyên khoa I chuyên ngành ung thư tại ĐH Y-Dược TP HCM năm 2013.
3.Kinh nghiệm chuyên môn  
        + BS điều trị chuyên khoa nội tiết BV C Đà nẵng.
+ BS điều trị chuyên khoa ung thư vú – phụ khoa BV Ung bướu Đà Nẵng.
4.Lĩnh vực quan tâm   
+ Nội tiết
+ Ung thư
5. Hoạt động khoa học
6. Lĩnh vực phụ trách