BÁC SĨ NGUYỄN LÊ THANH HẢI – KHOA XẠ TRỊ

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:  Nguyễn Lê Thanh Hải

-Ngày sinh:  26/01/1986

-Nơi sinh:    Đà Nẵng

-Học vị:      Thạc sĩ

-Học hàm:   

-Chức vụ:    Bác sĩ điều trị

-Điện thoại CQ:     

-Di động:     0935055776

-Email:  drthanhhai261@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+ Năm 2004 – 2010 : Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế

+ Tháng 4 – 10/2011 : Đào tạo hóa xạ trị tại bệnh viện Chợ rẫy

+ Năm 2011 – 2013 : Học thạc sĩ Ngoại Khoa tại Đại học Y dược Huế

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

+ Ngoại khoa

4.Lĩnh vực quan tâm

+ Xạ trị

+ Ngoại khoa

5. Hoạt động khoa học

+ Đề tài : Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng

+ Cao học : U xương + sụn ác tính nguyên phát