Bác sĩ nguyễn Huy Tùng

1. Thông tin cơ bản

          Họ và tên: Phạm Nguyễn Huy Tùng

          Ngày sinh: 15/06/1992

          Nơi sinh: Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

          Học vị: Bác sĩ đa khoa

          Chức vụ: Bác sĩ

          Điện thoại cơ quan:

          Số di động: 0765022256

          Email: huytung150692@gmail.com

2. Quá trình đào tạo:

– 2010-2016: trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh-Bác sĩ đa khoa

– 10/2016-4/2017 : học chuyên khoa định hướng CĐHA tại Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến bệnh viện Chợ Rẫy

3. Kinh nghiệm chuyên môn:

            – Thực hiện các kỹ thuật : Siêu âm tổng quát, siêu âm phần mềm, siêu âm phụ khoa

            – Đọc và phân tích hình ảnh Xquang, CT

            -Thực hiện các thủ thuật : FNA, sinh thiết dưới hướng dẫn của CT và siêu âm

4. Lĩnh vực quan tâm:

     – Điện quang can thiệp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính.

     – Điện quang can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm

5. Hoạt động khoa học:

6. Lĩnh vực phụ trách: