Bác sĩ Nguyễn Hoàng Hà Thanh

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:   Nguyễn Hoàng Hà Thanh

-Ngày sinh:  19/6/1991

-Nơi sinh:     Đà Nẵng

-Học vị:        Bác sĩ răng hàm mặt

-Học hàm:   

-Chức vụ:    

-Điện thoại CQ:    

-Di động:               0905989693

-Email:  thanhthanh196@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+ Tốt nghiệp bác sĩ răng hàm mặt đại học Y – dược Huế năm 2015

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

     + Răng hàm mặt

+ Khám, chữa bệnh ung bướu đầu cổ

+ Phẫu thuật ung bướu đầucổ

4.Lĩnh vực quan tâm   

+ Răng hàm mặt

+ Ung bướu đầu cổ

5. Hoạt động khoa học

+ Không

6. Lĩnh vực phụ trách  

       + Ung thư đầu mặt cổ