BÁC SĨ NGUYỄN ĐÌNH DUYÊN – KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:  Nguyễn Đình Duyên

-Ngày sinh:  

-Nơi sinh:    

-Học vị:      Thạc sĩ

-Học hàm:   

-Chức vụ:    

-Điện thoại CQ:     

-Di động:     

-Email:  duyentytyon@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

– Học Bác sĩ Đa Khoa tại Đại học Y Huế : 1986 – 1992 .

 

– Học CK I Tai mũi họng tại Bệnh viện Đà Nẵng- Viện Tai mũi họng TW: 1992-1993.

 

– Học Siêu âm tại Trung tâm Đào tạo – Bệnh viện Chợ Rẫy: 1995-1996.

 

– Học Cao học tại ĐH Y Hà Nội: 1998 – 2001.

 

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

+ Trưởng Khoa Chẩn đoán Hình ảnh Bệnh viện Hải Châu Đà Nẵng từ năm 2007 đến nay.

4. Hoạt động khoa học

 

– 2002:” Hình ảnh học U Gan ác tính nguyên phát có đối chiếu với Phẫu thuật và Giải phẫu bệnh tại Bệnh viện Việt Đức”. Tạp chí Y học thực hành – Bộ Y tế.

 

– 2005:” X quang vú phối hợp với Siêu âm vú trong chẩn đoán Ung thư vú ”. Đề tài cấp Sở Y tế Đà Nẵng.

 

– 2012 – 2014:” Cải tiến X quang thường quy thành X quang số hóa ” (đang nghiên cứu). Đề tài cấp Thành phố Đà Nẵng.

 

– 2014 – 2015:” Siêu âm phối hợp với chọc Sinh thiết kim nhỏ trong chẩn đoán bệnh lý tuyến Giáp ” (đang nghiên cứu). Đề tài cấp Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng.

 

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 3 năm liền 2011, 2012,2013.

 

5. Lĩnh vực phụ trách :Phó khoa chẩn đoán hình ảnh