BÁC SĨ NGUYỄN DANH HIỀN – Khoa CSGN & DTTC

nguyen danh hien

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:  Nguyễn Danh Hiền

-Ngày sinh:  19/12/1970

-Nơi sinh:    

-Học vị:      

-Học hàm:   

-Chức vụ:    Trưởng khoa

-Điện thoại CQ:     

-Di động:     

-Email:  

2. Quá trình đào tạo

+ Học ĐHY Hà Nội : 1989 – 1995

+ Học chuyên khoa định hướng ngành ung thư : Năm 2000 – ĐHY Hà Nội

+ Học chuyên khoa I chuyên ngành Ung thư : 2006 – 2008 tại ĐHY Hà Nội

+ Từ 2005 – 2007 : Học lớp chăm sóc tâm lí bệnh nhân Ung thư do chuyên gia Singapore giảng dạy tại Hà Nội – BVK Hà Nội.Certificate about Palliative Care Training of Trainers Programme

+ Tháng 3/2007: Học lớp tập huấn Giảng viên quốc gia về Chăm sóc giãm nhẹ đối với bệnh nhân Ung thư – HIV/AIDS.BYT – Vụ điều trị, Viện Ung thư quốc gia, Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới, Tổ chức FHI phối hợp tổ chức đào tạo.

+Từ Tháng 4/2006 – Tháng 10/2006 : Học chuyên ngành Chăm sóc giãm nhẹ tại Trung tâm ung thư quốc gia Singapore – Certificate.

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

+ Từ tháng 9/1996 – tháng 4/2000 : Công tác tại khoa Nội ung thư Bệnh viện K Hà Nội.

+ Từ tháng 5/2000 – tháng 10/2010 : Công tác tại khoa Chăm sóc giãm nhẹ bệnh viện K Hà Nội

+ Từ tháng 11/2010 – tháng 4/2011 : Công tác tại khoa cấp cứu bệnh viện C Đà Nẵng

+ Từ tháng 5/2011 – tháng 10/2012 : Ban quản lí dự án Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

+ Từ tháng 11/2012 – Nay : Khoa Chăm sóc giãm nhẹ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

4. Hoạt động khoa học

+ 2001 : Kết quả điều trị nội khoa bệnh ung thư gan giai đoạn muộn.

+ 2005 : Hiệu quả của thuốc giãm đau bậc 3 Dolpharalgic trên bệnh nhân ung thư

+ Vai trò và hiệu quả của thuốc giãm đau trên bệnh nhân Ung thư sau phẫu thuật Ung thư tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện K Hà Nội.

+ Đánh giá hiệu quả của Morphin điều trị khó thở trên bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn.

6. Lĩnh vực phụ trách  

Trưởng khoa Chăm sóc giãm nhẹ – Điều trị tích cực