Bác sĩ Lương Thị Mỹ Trang

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:   LƯƠNG THỊ MỸ TRANG

-Ngày sinh:  02/02/1987

-Nơi sinh:     Tam Lộc-Phú Ninh-Quảng Nam

-Học vị:       

-Học hàm:   

-Chức vụ:     Bác sỹ

-Điện thoại CQ:    

-Di động:          0935475433    

-Email:  Trangluong287@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+2006-2012: Bác sỹ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế

+ 2012-2015: Bác sỹ nội trú: Nội khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

     + 4/2016 đến nay: bác sỹ điều trị tại khoa Nội 2 Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

4.Lĩnh vực quan tâm   

+ Chuyên khoa Ung bướu

5. Hoạt động khoa học

6. Lĩnh vực phụ trách  : Bác sỹ điều trị các bệnh về Phổi , đầu mặt cổ.