Bác sĩ Lê Trung Quân

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:   LÊ TRUNG QUÂN

-Ngày sinh:  5/9/1994

-Nơi sinh:     Lộc Tiến- Phú Lộc- Thừa Thiên Huế.

-Học vị:        Bác sỹ đa khoa

-Học hàm:   

-Chức vụ:    

-Điện thoại CQ:    

-Di động:      0911919010       

-Email:  quan5994@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+ Tốt nghiệp BS đa khoa tại ĐHYD Huế năm 2018.

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

4.Lĩnh vực quan tâm   

5. Hoạt động khoa học

6. Lĩnh vực phụ trách: