BÁC SĨ LÊ THỊ CẨM GIANG – Khoa CSGN – DTTC

cam giang

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:  Lê Thị Cẩm Giang

-Ngày sinh:  10/03/1987

-Nơi sinh:    

-Học vị:      

-Học hàm:   

-Chức vụ:    

-Điện thoại CQ:     

-Di động:     01692228383

-Email:  camgiangngo@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

4. Hoạt động khoa học

5. Lĩnh vực phụ trách