Bác sĩ Lê Thị Bích Ngọc

1. Thông tin cơbản

-Họ và tên:   LÊ THỊ BÍCH NGỌC

-Ngày sinh:  14/02/1985

-Nơi sinh:     Đà Nẵng

-Học vị:        Bác sỹ đa khoa

-Học hàm:   

-Chức vụ:    Bác sỹ điều trị

-Điện thoại CQ:    

-Di động:      0914.003.336

-Email: Bichngocbsdk@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+ Năm 2006 đến 2012: Học bác sỹ đa khoa Trường đại học y khoa Huế

+ Năm 2012 đến 2015: Học chuyên khoa sơ bộ ngành ung bướu Đại học y Hà Nội.

+ Năm 2017 đến nay: Học chuyên khoa 1 ung bướu tại Trường đại học y khoa Huế.

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

+ Điều trị hóa chất bệnh ung thư tiêu hóa

4.Lĩnh vực quan tâm 

+ Nội khoa ung bướu

5. Hoạt động khoa học

6. Lĩnh vực phụ trách  

     + Bác sỹ điều trị hóa trị tại Khoa Nội I