BÁC SĨ LÊ MẠNH HÙNG- KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:   LÊ MẠNH HÙNG

-Ngày sinh:  20 – 5 –1980

-Nơi sinh:     Duy Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình

-Học vị:        Không

-Học hàm:    Không

-Chức vụ:     Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

-Điện thoại CQ:    

-Di động:              

-Email: lehung205@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+ 1998 – 2004: Bác sĩ đa khoa –Trương Đại học Y khoa Huế

+ 2010 –2012: Bác sĩ CKI – Chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh –Trường Đại học Y Dược Huế.

+Tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về Chẩn đoán hình ảnh Thần kinh, Tim mạch, MRI.

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

        + Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh

4. Lĩnh vực phụ trách  

        +Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.