BÁC SĨ LÊ DUY HUỲNH

1. Thông tin cơ bản

          Họ và tên: Lê Duy Huỳnh

          Ngày sinh: 16/09/1991

          Nơi sinh: xã Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

          Học vị: Bác sỹ đa khoa

          Chức vụ:

          Điện thoại cơ quan:

          Số di động: 0983028186

          Email: duyhuynh.0915@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

          2009-2015: Tốt nghiệp loại Giỏi trường Đại học Y Hà Nội, ngành Bác sỹ đa khoa

          2015-2016: Học chuyên khoa định hướng Chẩn đoán hình ảnh tại trường Đại học Y Dược Huế

          2017: Học Cộng hưởng từ tại Bệnh viện Chợ Rẫy

3. Kinh nghiệm chuyên môn

          Có kinh nghiệm trong định hướng và chẩn đoán các bệnh lý trên siêu âm, X quang, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ, đặc biệt các tổn thương u, hạch…

          Có kinh nghiệm trong thực hiện các thủ thuật can thiệp dưới hướng dẫn của siêu âm và cắt lớp vi tinh: FNA, sinh thiết

4. Lĩnh vực quan tâm

          Tất cả các lĩnh vực của Chẩn đoán hình ảnh

          Đặc biệt yêu thích lĩnh vực can thiệp (sinh thiết, DSA…)

5. Hoạt động khoa học

          Tham gia nghiên cứu khoa học vùng đồng nghiệp tại khoa

6. Lĩnh vực phụ trách