BÁC SĨ KHOA UNG BƯỚU TỔNG HỢP


Ths.Bs Đặng Nguyên Kha
  Trưởng khoa


Ths.Bs Dương Phước Tuấn


Ths.Bs Phạm Tấn Vương

         
Bs Lê Đức Lộc

   
Bác sĩ Nguyễn Thế Thành

     
BS Hồ Minh Nhật