Bác sĩ Hồ Việt Dũng

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:   Hồ Việt Dũng

-Ngày sinh:  26/08/2986

-Nơi sinh:     Can Lộc- Hà Tĩnh

-Học vị:       

-Học hàm:   

-Chức vụ:    

-Điện thoại CQ:    

-Di động:      0935980210        

-Email:  drhovietdung@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+2005-2011: Sinh viên trường ĐH Y Dược Huế

+ 03/2012-10/2012: học viên Ung thư cơ bản BV Ung Bướu TP Hồ Chí Minh

+12/2012: tham gia khóa đào tạo Chăm sóc Giảm nhẹ tại BV Ung Bướu Đà Nẵng

 

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

     + Điều trị bệnh lý Ung thư vùng Đầu-Cổ, Phổi, phần mềm..v.v

+ Điều trị Chăm sóc giảm nhẹ

4.Lĩnh vực quan tâm   

+ Các cập nhật chẩn đoán và điều trị Bệnh lý Ung Bướu

+ Các cập nhật chẩn đoán và điều trị Bệnh lý Nội khoa

5. Hoạt động khoa học

6. Lĩnh vực phụ trách