Bác sĩ Hồ Minh Nhật

1. Thông tin cơ bản:

– Họ và tên: Hồ Minh Nhật

– Ngày sinh: 23-05-1994

– Nơi sinh: Đà Nẵng

– Học vị: Bác sĩ đa khoa

– Học hàm:

– Chức vụ: Bác sĩ điều trị

– Điện thoại CQ: 02363717243

– Di động: 0329323454

– Email: minhnhatdhy1994@gmail.com

2. Quá trình đào tạo:

– 2018: Tốt nghiệp ngành Y đa khoa hệ 6 năm tại Trường Đại học Y Dược Huế

3. Kinh nghiệm chuyên môn:

– Ung thư đầu cổ

– Ung thư lồng ngực – mạch máu

4. Lĩnh vực quan tâm:

– Ung thư đầu cổ

– Ung thư lồng ngực – mạch máu

5. Hoạt động khoa học:

– Giải nhì Hội nghị khoa học sinh viên cấp trường năm 2018 đề tài tim mạch.

6. Lĩnh vực phụ trách:

– Ung thư đầu cổ

– Ung thư lồng ngực – mạch máu