BÁC SĨ ĐOÀN VĂN DŨNG – KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:  Đoàn Văn Dũng

-Ngày sinh:  

-Nơi sinh:    

-Học vị:   Thạc sĩ   

-Học hàm:   

-Chức vụ:    

-Điện thoại CQ:     

-Di động:     

-Email:  

2. Quá trình đào tạo

 – Đại học Y Huế 1989 – 1995

 – Cao học ĐH Y Hà Nội 1997 – 2000.

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

4. Hoạt động khoa học

5. Lĩnh vực phụ trách