Bác sĩ CKII Đoàn Anh Tuấn

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:   ĐOÀN ANH TUẤN

-Ngày sinh:  27-12-1970

-Nơi sinh:     Thành phố Huế

-Học vị:        ThS.BSCK2

-Học hàm:   

-Chức vụ:    Trưởng khoa 

-Điện thoại CQ:    

-Di động:      0935.680.123

-Email: anhtuandoanths1970@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+ 1990-1996: Học bác sỹ đa khoa tại Trường đại học y dược Huế

+ 2005-2007: Học cao học chuyên nghành nội tại Trường đại học y dược Huế

+ 2006: Học chuyên khoa định hướng ung bướu tại Trường đại học y Hà Nội

+ 2015-2017: Học chuyên khoa 2 nội tại Trường đại học y dược Huế

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

+ Điều trị chuyên khoa ung bướu.

+ Điều trị nội tổng quát.

4.Lĩnh vực quan tâm   

+ Ung thư hệ tiêu hóa

5. Hoạt động khoa học

6. Lĩnh vực phụ trách  

+ Trưởng Khoa Nội I