Bác sĩ CKI Trần Thị Như Quỳnh

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:   TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH

-Ngày sinh:  26/1/1985

-Nơi sinh:     Hội an- Quảng Nam.

-Học vị:        Bác sỹ CK I

-Học hàm:   

-Chức vụ:    

-Điện thoại CQ:    

-Di động:      0905343345        

-Email: 

2. Quá trình đào tạo

+ BS đa khoa tại ĐHYD Huế

+ BS sơ bộ tại BV Từ Dũ, TP HCM

+ BS CKI tại ĐHYD TPHCM chuyên khoa Sản phụ khoa.

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

      + 07 năm học tập và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa.

+ 01 năm học tập và điều trị các bệnh lý ung thư phụ khoa.

4.Lĩnh vực quan tâm   

+ Ung thư phụ khoa

+ Bệnh lý phụ khoa khác

5. Hoạt động khoa học

6. Lĩnh vực phụ trách:

   Ung thư phụ khoa