Bác sĩ CKI Phan Thị Thái

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:   PHAN THỊ THÁI

-Ngày sinh:  03/02/1975

-Nơi sinh:    Quảng Xương- Quảng Hóa – Thanh Hóa

-Học vị:        Bác sỹ chuyên khoa 1

-Học hàm:   

-Chức vụ:     Bác sỹ

-Điện thoại CQ:    

-Di động:          0935475433    

-Email:  thaibstm@ gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+1994-2000 học tại đại học y Hà Nội

+9/2001-11/2001 học chuyên khoa sơ bộ Tim mạch

+ 2006-2008 học chuyên khoa 1

+ 8/2017-12/2017 học Ung bướu Thưc hành cơ bản Tại Bệnh viện Ung bướu TpHCM

+ 6/2018- 12/2018 học Ung bướu Thực hành nâng cao Tại Bệnh viện Ung bướu Tp HCM

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

     + 13 năm điều trị chuyên khoa Tim mạch

+ 05 năm điều trị Ung bướu

4.Lĩnh vực quan tâm   

+ Chuyên ngành Ung bướu

5. Hoạt động khoa học

+ Tham gia các lớp học do bệnh viện giao

6. Lĩnh vực phụ trách  : Bác sỹ điều trị ung thư Phổi , đầu mặt cổ