BÁC SĨ CKI BÙI SỸ NGHĨA

1. Thông tin cơ bản
-Họ và tên:   Bùi Sỹ Nghĩa
-Ngày sinh:  1987
-Nơi sinh:     Hà Tĩnh
-Học vị:         BS CKI Ung thư
-Chức vụ:     Bác sỹ
-Điện thoại CQ:     0236.3717252           
2. Quá trình đào tạo
+ Tốt nghiệp ĐH Y Thái Nguyên năm 2011
+ Tốt nghiệp chuyên khoa định hướng ung thư tại BV ung bướu TP HCM năm 2012.
Tốt nghiệp CKI ung thư tại BV ung bướu TP HCM năm 2018
3.Kinh nghiệm chuyên môn  
+ BS điều trị chuyên khoa ung thư vú – phụ khoa BV ung bướu Đà nẵng.
4.Lĩnh vực quan tâm   
+ Ung Thư
5. Hoạt động khoa học: tham gia đề tài nghiên cứu khoa học của khoa, của bệnh viện.
6. Lĩnh vực phụ trách : ung thư vú – phụ khoa